fbpx

Kvaliteten af vores relationer på jobbet

Kvaliteten af vores relationer på jobbet er afgørende for, om vi tør være ærlige og dele både fejl og geniale idéer på jobbet. Hvis ikke vores relationer føles trygge, så gør vi det ikke! Så passer vi på og passer os selv og “afsikrer” os. 2 + 2 kan kun blive 5 hvis vi respekterer hinanden. Vi bliver rekrutteret pga. vores faglighed men vi overser hvor meget det betyder, at relationerne er i orden. Det forventer vi sker automatisk. Lyt med hvis du vil inspireres.

00:00
00:00
  • No title 00:00

Kvaliteten af vores relationer på jobbet

I dag vil jeg tale om kvaliteten af vores relationer på jobbet, og hvordan disse bestemmer om vi tør være ærlige eller ej!
Det er på jobbet vi tilbringer det meste af vores vågne tid.

Alene af den årsag er det vigtigt at vi skaber relationer, hvor vi respekterer hinanden og kan være i integritet.

Og hvor vi kan være ærlige – men det kræver noget….

For at kunne præstere optimalt på jobbet skal vi have det godt.

Vi performer bedst når vi både er trygge og motiverede, og når samarbejdet er meningsfuldt.

Men jeg oplever ikke altid, at det er sådan ude på arbejdspladserne. Vi er ikke så trygge så vi tør være ærlige, og det er det, jeg vil dele mine tanker med dig om i dag – er du klar?

Med kvalitet i relationer mener jeg, at vi har rene linjer, og at vi ved hvor vi har hinanden.
At vi kan sige både til og fra og dele vore fejl og vore idéer. At vi kan stole på hinanden.

Men noget stopper det.

Der er 3 ting i spil når vi går på arbejde.

  1. 1. Vores faglighed
  2. 2. Vores passion eller glæde ved jobbet.
  3. 3. vores relation og samspil med andre.

Samspillet er kilden til de nogle af de største glæder i vores liv og samtidig anledningen til vores største frustrationer.

For når det ikke fungerer, så præsterer vi ikke godt.

Det går altså ud over arbejdet og det vi bliver betalt for.

Der er mange relationer på jobbet.

Og til forskel fra vort private liv, så har vi oftest ikke selv valgt vore relationer på jobbet. Det er opgaven og selve jobbet der fanger vores interesse.

I rekrutteringsbranchen siger man at virksomhederne hyrer på faglighed og fyrer på personlighed.
det er en grov forenkling men moralen er, at vi fokuserer mere på opgaven end på relationerne mellem personerne og så tror vi, at det relationelle ”bare” følger med.

Det gør det også ofte men ikke altid.

Og det er det, der gir de største udfordringer for mange mennesker på arbejdspladserne.

Vi leger lige, at en virksomhed har hyret de allerdygtigste fagpersoner.

Hvis de personer arbejder godt sammen og respekterer hinanden, så bliver 2 + 2 mere end 5.

Her vil man gå langt for hinanden, man vil arbejde mere end forventet hvis opgaven kræver det.

Hvis de her fagpersoner i mit eksempel ikke fungerer sammen, så bliver 2 + 2 måske 4, hvis vi er heldige – men ofte går det ikke så godt.

Ofte bliver det kun 3.

Det er altså i høj grad personlige præferencer, og det vi ikke får sagt og afstemt der kommer imellem os.

Det betyder, at vi ikke forstår de andre.

Når vi ikke forstår de andre eller den anden gør vi dem forkerte.

Det skaber adskillelse.

Mange virksomheder jeg møder, døjer med det.

De har de rigtige fagpersoner.

De har et godt produkt. Markedet har et behov de kan matche, men det interpersonelle gør, at de ikke kommer i mål som ønsket.

Det være sig til tiden. Med rette kvalitet eller med de forandringer de ønsker sig.

En arbejdsplads består af mennesker. Hvis de ikke samarbejder optimalt, går det ud over både bundlinjen, kunderne og den enkelte.

Hvis du tænker på dig selv er dine kilder til problemer på jobbet så ikke kendetegnet ved, at nogle kolleger, kunder eller ledere er svære at samarbejde med.

Er du ikke enig med mig i, at det er fordi der er noget I ikke får talt ordentligt om.

Måske taler i fagligt men ikke om hvordan jeres samarbejde fungerer og hvad I hver især kunne gøre.

Vi er trygge ved at tale om det faglige.

Det er jo det vi er her for ikk? Men det er det vi ikke får talt ud om der gir os udfordringer.

Eks. på en workshop med 2 kolleger der ikke havde samarbejdet i flere år…

Igennem min erfaring som karriere- og ledelsesrådgiver har jeg oplevet, at virkelig mange bliver i et job pga. kollegerne.

Det viser, at det virkelig betyder noget, det med ”de andre”…

Og hvordan vi har det med hinanden. Enten giver hinanden energi eller vi dræner hinanden!

I en undersøgelse foretaget af Yougov, hvor man har spurgt mere end 1000 erhvervsaktive danskere, svarer 74 % at gode kolleger er et af de vigtigste elementer for god trivsel på jobbet

Vi kan altså overleve på en arbejdsplads pga. gode kolleger eller en god chef, selvom vi er trætte af selve jobbet. Og mange gør det.

Det betyder virkeligt meget om relationerne med dem vi samarbejder med, er i orden.

Men vi taler ikke om de relationer der ikke fungerer på en hensigtsmæssig måde.

Tænk hvis vi gjorde det.

Tænk hvis vi havde en regel med os selv eller hinanden der førte til, at vi tog fat i de svære relationer på jobbet. For alles skyld.

Mennesket er et flokdyr og undersøgelser viser igen og igen, at hvis vi er i sammenhænge hvor vi trives, så får vi mindre stress og præsterer bedre.

”Hvis ikke vi trives på arbejdspladsen, risikerer vi at blive syge. Derfor er det så vigtigt at sikre jobtilfredsheden,” siger en af forskerne bag artiklen, Lars L. Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Kvaliteten af vores relationer på jobbet kan altså også sænke stress-niveauet.

Tryghed og tillid er som kærlighed; begge parter skal føle det, før det eksisterer.

I hæren, som absolut ikke ligner nutidens arbejdspladser, findes en særlig form for tillid. En absolut 100 % tillid både imellem kolleger og ledelse.

En dyb følelse af tillid og samarbejde.

Hvorfor det?

fordi de VED at de har hinandens ryg.

De VED at når de går i krig; altså når det gælder, så er de der for hinanden og det skaber TILLID.

I virksomhederne er det ikke sådan.

Sat helt på spidsen. så frygter man, at hvis man ikke gør det godt nok i kampens hede, så ryger man ud.

Det er kun et spørgsmål om en anledning.

Problemet med tillid er at det er en FØLELSE. Det er ikke noget man kan diktere eller lede sig til. Følelsen af tillid og tryghed er noget der kommer med tiden og med de oplevelser vi har med hinanden.

De kommer ikke fra kulturen; de kommer fra vores erfaring med hinanden henover tid.

Man kan altså ikke instruere og diktere tillid. det er en følelse der skabes hos dem man viser tillid.

Den kommer altså fra omgivelserne. Det er den følelse der skabes når vi OPLEVER at vi kan regne med hinanden.

Når vi har et system, hvor vi hjælper hinanden.

For 50.000 år siden, hvor vi var hulemænd og kvinder, var der mange farer.

Der var vejret, manglen på ressourcer, sabeltigre som truede os og meget andet.

Så byggede vi samfund, der havde til hensigt BÅDE at beskytte os OG samtidig var en positiv mulighed for optimal udnyttelse af vore forskellige ressourcer.

De samfund gjorde, at vi begyndte at samarbejde og medførte, at vi kunne sove trygt om natten fordi vi vidste at nogen vågede holdt øje med om der kom farer udefra.
Vi hjalp hinanden så vi kunne føle os sikre.

Vi skabte sammen en zone hvor vi hørte til.

Den naturlige konsekvens af dette set-up, var samarbejde og tillid.

Det er sådan et system, et samfund eller en virksomhed kommer til at fungere optimalt.

SÅ, Lad os tage et blik sammen på nutidens virksomheder – er det sådan det fungerer?

Det er et faktum, at Vi er mennesker med følelser. de følelser styrer os langt mere end vi måske er bevidste om.

Og selvom vi ikke kan sammenligne vores dagligdag med dengang hvor der var sabeltigre, så er der stadig en masse farer omkring os.

I dag handler vores frygt om bl.a. Frygten for fyring. For overtagelse eller sammenlægning. Usikkerheden på aktiemarkedet eller frygten for konkurrenterne. Disruption. Eller noget andet.

Vi har ikke kontrol over de farer der lurer. De er udenfor vores indflydelse. De er et vilkår.

Og det er her kvaliteten af relationerne på arbejdspladsen bliver vigtige.

Det eneste du og jeg har indflydelse på, er relationen imellem os på arbejdspladsen.

Ikke alle dem udenfor jeg lige har nævnt. Selvfølgelig har du indflydelse på dit job og måden du gør det på, men de ydrer farer er du prisgivet.

På arbejdspladsen sætter ledelsen i høj grad tonen. Og har stor indflydelse på kulturen.

Men det er selvfølgelig ikke kun ledelsen, det er noget vi gør SAMMEN.

Men det er ledelsen der sætter tonen og går forrest. Men hvad går de forrest med?

Hvad går du forret med hvis du er leder.

Hvad går din leder forrest med?

Tillid? er han der for dig?

Når ledelsen sætter medarbejderne først og via sine handlinger skaber tillid så får han loyale medarbejdere.

Og omvendt selvfølgelig. Det her handler ikke kun om ledelsen, men det handler om hvad ledelsen gør og hvad den tolererer.

Hvis du ikke har det som du forventer, så start med at se på dig selv før du kigger udad.

Hvad gør det vanskeligt at samarbejde med dig, hvis noget?

Det er SÅ let at pege fingre; men start med dig selv.

Det er ICEBREAKER metoden.

Der tales så meget om dårlig ledelse.

Det taler jeg ikke om, jeg taler om ubevidst ledelse.

Om ikke at forstå mennesker og hvad det er for faktorer, der skaber tryghed og et tillidsfuldt samarbejde.

Det er der mange der ikke er gode til og derfor kalder jeg også ledelsesudvikling for personlig udvikling.

For det er lederen og dig som menneske, der skal øge bevidstheden og lære at forstå og opleve, hvad der skaber følgelskab og hvad der gør mennesker trygge.

Og det lærer man IKKE på handelshøjskolen eller på en MBA.

Det lærer man ved at være nærværende og interessere sig for mennesker. Og det bør man gøre som leder. Fordi man har sagt JA TAK til at lede gennem andre.

Så hvad sker der på arbejdspladsen?

Det er ikke længere sabeltigre og vi er ikke truet på LIVET, men hvis vi oplever, at der er farer omkring os, så føder det mistillid.

Det betyder frit oversat, at hvis jeg ikke oplever at jeg kan regne med dig som chef, direktør eller kollega, eller du oplever at du ikke kan regne med mig, så er der mistillid.

Vi skal lære at dele det, der er vigtigt så alle er trygge nok det at kunne arbejde optimalt.

Hvis vi skal bruge krudt på at overleve INDENI organisationen og ikke føler at vi har opbakning, så koster det både i livskvalitet og på bundlinjen.

Når vi bruger krudt på at overleve, så skjuler vi vore fejl MEN deler til gengæld heller ikke vore gode idéer.

Så gør vi det vi skal og så går vi hjem.

Nogle vælger at søge nyt job, andre kæmper så meget så det i værste fald fører til stress.

30% går ned med stress.

Jeg er sikker på at det handler om vore relationers kvalitet når vi ikke har det godt på jobbet.

Mange af os har lært at vi ikke kan være ærlige. Når det, at vi skal ”passe på” præger vores arbejdsklima, så gir vi os ikke fuldt ud.

Vi bruger alt for meget krudt på at regne ud og overleve.

En af løsningerne på disse problemer er, at vi tager fat i hinanden og spørger ”Fik du sagt det hele – helt ærligt? Eller

”Var der noget vi ikke fik talt om, som var vigtigt, men måske svært”.

Vi mennesker kan MÆRKE hinanden.

Vi VED godt om vi er ”ok” eller vi ikke er. Du ved det og jeg ved det.

Spørgsmålet er hvad vi gør ved det vi oplever.

Vi er selv medskabere af kulturer og sammenhænge, hvor vi gir hinanden ”tilladelser”; enten til at vi ikke taler om det der er vigtigt som kunne rydde op i vore relationer SELVOM DET ER SVÆRT.

Eller vi skaber en kultur og et klima hvor det er ok.

Hvilken kultur vil du helst arbejde i?

Det er let at svare på ikk?

Når jeg underviser i dette, har jeg aldrig mødt en der sagde nej.

Problemet er blot at vi ikke har lært det.

Men det kan vi lære.

Det kræver bevidste valg og træning. Det er det jeg hjælper mennesker med.

Og det er enkelt, når man får øvet sig og får de rette værktøjer.

Well, min pointe er at når vi føler os trygge og ved, at andre støtter os, så yder vi bedre.
Så har vi det sjovere og så skaber vi sammen med kolleger og kunder de bedste oplevelser eller produkter.

Så bliver arbejdet meningsfuldt. Men det kræver at vore relationer er i orden.
Det gir mening når vi kan være hele mennesker og prof samtidig.

Det gir mening når vi kan være autentiske SAMTIDIG med at vi er professionelle.

Det gir mening at sige det der er svært.
Selvom det er svært.

Når vi ikke ved, hvor vi har hinanden, er vi ikke i samme båd.

Måske er det derfor, at der er så mange jobskifter; tænk nu hvis det ER sådan.

Vi tror at det er markedet; altså udbud og efterspørgsel, men jeg tror det er måden vi har det med hinanden på.

Det handler selvfølgelig også om faglig udfordring. Men min pointe er at hvis du ikke trives der hvor du er, med dine kolleger og chef – uanset din rolle, så går det ud over alt.

Så øv dig i at dele selv. Og øv dig i at spørge de andre om de er ok.

Når vi har det godt på arbejdspladsen, så præsterer vi bedst.
og det er i høj grad derfor vi er mødt op ikk?

Jeg håber du blev inspireret til at være mere ærlig i denne podcast ”Ærligt talt på jobbet”.

Nyeste episoder:

Opdag din undgåelsestype

Klik her og lyt til podcasten om, hvordan vi undgår at sige dét, der er vigtigt.